Traditioneel parket maar ook laminaat, pvc en systeemplanken op vloerverwarming

Dit certificaat is samengesteld door WTH Vloerverwarming b.v. specialist in vloerverwarmings- en – koelingssystemen en door Parketfabriek Lieverdink B.V. specialist in traditionele parketvloeren.
Jarenlange ervaring en een gedegen theoretische onderbouwing wijzen uit dat parket en vloerverwarming elkaar goed aanvullen. Voor een perfect resultaat dient men zich uiteraard wel aan de voorwaarden van dit certificaat te houden.

Dit certificaat is afgegeven speciaal voor de door u gekozen houtsoort dit garandeert dat uw parket geschikt is voor de combinatie met vloerverwarming en -koeling. U kunt dus jarenlang genieten van een mooie traditionele parketvloer in combinatie met het WTH-comfort. Wij wensen u veel woonplezier met uw parketvloer op vloerverwarming en/of vloerkoeling.

Uw comfortabele en traditionele parketvloer

U hebt gekozen voor een traditionele parketvloer. Deze vloer is bij uitstek geschikt voor een combinatie met vloerverwarming. Dit geldt niet voor elk parket en elk typehout: er kunnen uitsluitend stabiele houtsoorten worden gebruikt. Als tussenvloer adviseren wij eiken mozaïek, omdat u daarmee het hoogste rendement behaalt met uw vloerverwarming en//of vloerkoeling.

De verwarmingsbranche biedt drie types en uitvoeringen van vloerverwarming. Wij adviseren om ons parket alleen toe te passen op de traditionele, watervoerende vloerverwarming. Zowel voor bijverwarming als voor hoofdverwarming gelden de volgende criteria:

 • De vloerverwarmingsleidingen moeten minimaal 3 cm onder het oppervlak van de afwerking liggen
 • De aanvoertemperatuur van het vloerverwarmingswater mag niet hoger zijn dan 40ºC;
 • De oppervlaktetemperatuur van de afwerkvloer mag niet hoger worden dan 28ºC.

De Vloerkoeling geld puur als comfortkoeling, om een hoge ruimtetemperatuur enkele graden te verlagen. Op de vloer schijnend zonlicht wordt grotendeels afgevoerd, zodat deze warmte niet meer afgegeven wordt ter verhoging van de ruimtetemperatuur. Bij vloerkoeling gelden de volgende criteria:

 • De vloerkoelingsleidingen moeten minimaal 3 cm onder het oppervlak van de afwerklaag liggen;
 • De aanvoerwatertemperatuur van het koelwater mag niet lager zijn dan 18ºC;
 • De vloerkoelingsinstallatie dient te zijn voorzien van condensbewaking.

Vloerverwarming en -koeling zorgen voor een behaaglijke temperatuur in uw huis. Deze warmteoverdracht wort echter beperkt door de warmteweerstand, die veroorzaakt wordt door de dikte en opbouw van het parket. De warmteweerstand van het parket mag bij vloerverwarming de hoofdverwarming maximaal
Rc = 0.13 m²K/W zijn; bij vloerverwarming als bijverwarming is dit maximaal 0.16 m²K/W.

Als het parket is opgebouwd uit verschillende lagen, kunt u de warmteweerstand van deze lagen  bij elkaar optellen. Ook dan mag de totale warmteweerstand niet meer bedragen dan de hierboven gestelde waardes.

De warmteweerstand kunt u ook met de onderstaande formule berekenen.

[ d 1                  d 2 ]
warmteweerstand Rc =[                +               ] /1000
                                                    [ λ 1                 λ 2  ]

λ 1 = warmtegeleidingscoëfficiënt laag 1 (W/m.K)
λ 2 = warmtegeleidingscoëfficiënt laag 2 (W/m.K)
d1 = dikte laag 1 (mm)
d2 = dikte laag 2 (mm)

Uitvoeringsprotocol

Als u parket plaatst op de vloerverwarming, dient u het onderstaande protocol te volgen. Let op: wij adviseren om voor u begint, de vloerverwarming te testen op lekkages en de ondervloer nauwkeurig te inspecteren. De vloer moet vlak, schoon, vast en droog zijn (1,8 %/cmmeting)

Stap 1: vóór het aanbrengen van de vloerafwerking

Bij een nat vloersysteem (buizen in cement/beton/anhydriet) moet de vloer per cm dikte van de afwerkvloer een week drogen c.q. uitharden voordat u gaat verwarmen. De minimale tijd is vier weken. Bij een droogbouwsysteem kunt u binnen 24 uur gaan verwarmen en direct de parketvloer monteren. Uiteraard dient u tijdens de montage de vloer niet te verwarmen.

Onderstaande tabel geeft indicaties voor het maximale vochtgehalte bij het aanbrengen van de parketvloer.

Ondergrond                                   |   Vochtgehalte Nederland
_______________________________|___________________________
Cementgebonden dekvloer | hoogstens 1.8 %/cmmeting
Anhydriet dekvloer                   | hoogstens 0,3 %/cmmeting

Stap 2:  opstoken van de vloerverwarming, vóór het aanbrengen van de parketvloer

 • Verwarm het water van de vloerverwarming tot 20ºC
 • Verhoog vijf achtereenvolgende dagen de watertemperatuur met 5ºC per dag tot de maximale werktemperatuur van 40ºC.
 • Verlaag de temperatuur van het vloerverwarmingswater met 5ºC per dag toot 20ºC, Bij een vaste dekvloer is het trapsgewijs verlagen van de temperatuur niet nodig. U dient dan wel vijf rustdagen in acht te nemen.
 • Herhaal de bovenstaande cyclus eenmaal.

Stap 3: aanbrengen van de parketvloer

 • De houten delen moeten drie tot zeven dagen acclimatiseren onder de gebruikelijke omstandigheden van de ruimte waar de vloer komt te liggen. Tijdens deze periode mag de temperatuur niet lager zijn dan 10ºC en niet hoger dan 20ºC. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 45% en 60% liggen.
 • Schakel tijdens het aanbrengen van de vloerafwerking de vloerverwarming uit. Dit moet ook tijdens het aanbrengen van eventuele voorstrijkmiddelen of een egalisatielaag.
 • Gebruik een lijm die volgens de fabrikant geschikt is voor vloerverwarming zoals een polyurethaan-, dispersie- of silaanlijm.

Stap 4: na het aanbrengen van de houten vloerafwerking

 • Wacht minimaal drie tot zeven dagen met het verwarmen van de vloer
 • Verhoog de watertemperatuur (zoals bij stap 2) tot de maximale watertemperatuur van 40 ºC.
 • De temperatuur van het vloeroppervlak mag hoogstens 28ºC bedragen.
 • Varieer tijdens het stookseizoen geleidelijk de vloer- en watertemperatuur (een HR-ketel doet dit automatisch). Pas geen nachtverlaging toe in deze periode.

Let op: gebruik altijd een vochtscherm bij PU-lijm. (Dit geldt niet voor anhydriet-vloeren.
Hierop brengt u een primerlaag aan voordat u lijmt). De PU-lijm moet de warmte goed transporteren en mag niet reageren op hitte.